Om forfatteren/ Olav Tveito


Sern soituin


Nestibulum lareo risu conis nuege naim placerat ulamce sm duipretiu licituin necerais feugiat a voluitpat suscipit convallis anmegte sevitae nulla libero tincidunt laoir placerat ulamce sollicitue duipretiu.


Nistibulum lareo

Fusce mauris


Nestibulum lareo risu conis nuege naim placerat ulamce sm duipretiu licituin necerais feugiat a voluitpat suscipit convallis anmegte sevitae nulla libero tincidunt laoir placerat ulamce sollicitue duipretiu.


Nistibulum lareo

 THEMELIOS FORLAG/ WWW.THEMELIOS.NO
FORFATTERENOlav Tveito, f. 1951. Historiker og forfatter . Utdannet  cand. theol., master- og dr. philos- grad i  historie  ved Universitetet i Oslo. Publisert bøker og artikler om (kirke)historiske og praktisk-teologiske emner. Interesseområder:  Middelalderens kristne univers, liturgihistorie, Midtøstens kirkehistorie, forholdet kristendommen/islam m.m.    Deltatt i flere tverrfaglige forskningsprosjekter. Adresse: Reistadlia 26, 3425 Reistad (Lier),

mail:   olavust53@gmail.com.Bøker:


Tveito, O., Kvite-Krist. En analyse av Gudsbildet i eldre norrøn skaldediktning, Unipub forlag 2002 (289 s.).  Fagfellevurdert.

-, Ad fines orbis terrae. En studie i primær trosformidling i nordisk kristningskontekst, Unipub forlag 2005 (450 s.)  Doktoravhandling

i historie ved Universitetet i Oslo.

(Recensjon i Norsk teologisk tidsskrift 2005/3: 170-184, v/ Bertil Nilsson)

-, Gravskikk og kristning. En analyse i skandinavisk perspektiv, 9. – 11. årh., Novus forlag 2011, (420 s.). Fagfellevurdert.

(Recensjon i Historisk Tidsskrift 2013/4: 682-685, v/ Anne-Sofie Gräslund).

-, Gudstjenestens historie. Liturgi, kirkeår og kirkehus gjennom 2000 år, Themelios forlag 2013 (420 s.)

-, Midtøstens kristne - i historisk perspektiv, Themelios forlag 2016  (også e-bok: ebok.no).

-, Dialog mellom kristne og muslimer - fra Medina til moderne tid, Themelios forlag 2016 (også e-bok: ebok.no).Fagartikler (utvalg):


-, "Arbeidskirken – de døptes hjem?", Kirke og kultur, 2002/2.

-, ". A. O. Vinje, kyrkja og kristendommen", Kirke og kultur, 2003/2-3.

-, "Frelserskikkelsen i Heliand", Norsk teologisk tidsskrift,  2005/3: 185- 204.

-, "Svarteboka frå Vinje som bidrag til temaet fromhet og folklore", Tidsskrift for teologi og kirke, 2005/3.

-, "Bannstrålen frå Vinje - om runeristarane Sigurd Jarlsson og Hallvard Grenske", Årsskrift for Telemark historielag, 2005.

-, "Kristendommens germanisering – antikvert eller adekvat konsept?" G. Steinsland (red.), Transformasjoner i vikingtid og norrøn middelalder, Oslo 2006: 131- 153.

-, "St. Hallvard - helgenen fra Huseby. Noen synspunkter på legendens proveniens og kultens særpreg", Historisk Tidsskrift, 2006/1.

-, "Tingvoll kyrkje i mellomalderen. Funksjon, prestar, liturgisk praksis", M. Stige/ T. Spurkland (red.), Tingvoll kyrkje. Gåta Gunnar gjorde, Trondheim, 2006: 113- 129.

-, "Versus populum. Noen refleksjoner omkring prestens ståsted ved alteret“, Halvårskrift for praktisk teologi, 2006/2: 47- 55.

-, “Erkebiskop Wulfstan av York og de eldste norske kristenrettene“, Norsk teologisk tidsskrift 2007/3

-, Recensjon av  "St. Magnus of Orkney : a Scandinavian martyr-cult in context" / Haki Antonsson, Historisk Tidsskrift, 2008/1.

-, "Olav Haraldssons unge år og relasjonen til engelsk kongemakt : momenter til et crux interpretum", Collegium Medievale 2008: 158-181.

-, "Kirkegårder i endring", Kirke og kultur 2010/4: 364- 374.

-, "Wulfstan av York og norrøne homilier", Vår eldste bok, red. O. E. Haugen og Å. Ommundsen, Bergen 2010: 187- 216.

-, "En gjenganger fra en svunnen tid – bør vi beholde Bots- og bededag", Luthersk kirketidende, 22/2010.

-, "Etableringen av kirkegårder i norsk kristningstid", Norsk teologisk tidsskrift, 2011/1: 14- 34.

-, ”Olav den hellige - misjonær med jerntunge”, Historisk Tidsskrift, 2013/3.

-, "Versus populum - en kommentar", Luthersk kirketidende nr. 10, 2013.

-,"Nattverdliturgiens historie i norsk kontekst", Teologisk Tidsskrift, 2014/2.

-,"Mynter i messen. Kirkefunnene som bidrag til kunnskap om offerpraksis og kirkeskikker (11.-17.årh.)", Historisk Tidsskrift 2015/3.

-,"Rituell reformasjon: Fra ordo sepulturae til luthersk gravferdsskikk", Teologisk Tidsskrift 2017/1

-,"Saladindagene og Saladins dager", Minerva (nettutgaven sept. 2017).

-," Forvandlingens brød", i Forvandling. Tro og hellige gjenstander i middelalderen, red. P. Bjerregaard, Museumsforlaget, Trondheim 2018: 60-64.