Hjem/Tveito Gudstjenestens historie


Sern soituin


Nestibulum lareo risu conis nuege naim placerat ulamce sm duipretiu licituin necerais feugiat a voluitpat suscipit convallis anmegte sevitae nulla libero tincidunt laoir placerat ulamce sollicitue duipretiu.


Nistibulum lareo

Fusce mauris


Nestibulum lareo risu conis nuege naim placerat ulamce sm duipretiu licituin necerais feugiat a voluitpat suscipit convallis anmegte sevitae nulla libero tincidunt laoir placerat ulamce sollicitue duipretiu.


Nistibulum lareo

THEMELIOS FORLAG/ WWW.THEMELIOS.NO

Themelios er et forfatterdrevet forlag, konsipert ut fra en  publiseringstrend  som går ut på  salg  av e-bøker   (ebok.no og amazon.com - Kindle), også vanlige bokutgaver kan kjøpes. Emneområdet dreier seg om  allmenn historie, kirke-/liturgihistorie og praktisk teologi.

De trykte bøkene  selges i Bok & Media, Akersgt. 47  og kan også bestilles gjennom Bok & Medias nettbutikk (http://www.bokogmedia.no).
Ny bok 2019:

2 nye  bøker 2016:   


Som e-bøker på ebok.no, kr. 100 (epub-format). 
O. Tveito, Midtøstens kristne - i historisk perspektiv, 2016. 300 s. Noteapparat, register.


I boken Midtøstens kristne - i historisk perspektiv  gis det for første gang på norsk en omfattende redegjørelse for regionens kirkehistorie. Det legges vekt på å skildre de ulike kirkenes særegenheter, og det tegnes fortløpende en skisse av den sosiale, politiske og kulturelle konteksten kirkene fungerte innenfor. Forholdet til islam gis spesiell oppmerksomhet. Det redegjøres for utviklingen også i nyere tid, da kristne har opplevd vanskelige kår i flere av landene. Boken bidrar til å forstå de spenninger av ulik karakter som i dag er framtredende, og som i noen sammenhenger truer selve det kirkelige nærvær.O. Tveito, Dialog mellom kristne og muslimer - fra Medina til moderne tid, 2016. 300 s. Noteapparat, register.


I Dialog mellom kristne og muslimer - fra Medina til moderne tid gis det en omfattende redegjørelse for læreutveksling og trossamtaler mellom representanter for de to verdensreligioner i historisk perspektiv. I boken legges det vekt på å sitere og kommentere sentrale tekster som kaster lys over temaet. Den sosiale relasjonen beskrives i form av utdypende ekskurser. De aktuelle tekstene som presenteres gir kunnskap som er viktig for å forstå møtet mellom kristendommen og islam både i fortid og nåtid.Tidligere utgivelse:


Olav Tveito:  Gudstjenestens historie. Liturgi, kirkeår og kirkehus gjennom 2000 år,  2013. 420 s. En del illustrasjoner, noteapparat, register.


Boken selges  nå også som e-bok: ebok.no. (pdf). Pris kr. 70.    Den selges også i Bok og Media  bokhandel, Akersgt. 47, Oslo.Boken gir en framstilling av den kristne gudstjenestens historie, i et perspektiv som strekker seg fra det bibelske utgangspunkt helt fram til den nye høymesseordningen som ble innført i Den norske kirke i  2011. Den liturgiske utviklingen settes inn i en vid kontekst, noe som framgår av bokens inndeling: Hellig handling (gudstjenestens utforming) - Hellig tid (kirkeåret) - Hellig sted (kirkehuset).


Boken trekker de lange linjer, fra oldkirken via middelalderen til etter-reformatorisk liturgisk praksis og videre til dagens situasjon. Vi følger utviklingen fra den førnikenske ritus til moderne høymesse,  kirkeårets framvekst fra enkle former for "hellig tid" til komplekse høytidstradisjoner. Til sist skisseres gudstjenestefeiringens sted, fra en opprinnelig "husløs" kult til middelalderens katedraler og videre til moderne arbeidskirker. Fra før av finnes det ikke en tilsvarende oversikt  på norsk.  framstillingen legges det vekt på å skildre liturgiske endringer og kirkeårets framvekst innen rammen av den generelle teologiske utviklingen, men det tegnes et bakteppe også av andre impulser som virket inn, av den sosiale og kulturelle konteksten.  Det blir pekt på forbindelseslinjer mellom liturgisk innovasjon og kirkearkitekturens utvikling, et tema som i liten grad er omtalt i eksisterende litteratur. Deler av boken anvendes som pensumlitteratur ved MF og Misjonshøgskolen.